http://obchod.zaluzievambersky.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Žaluzie online prodej -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1) Obecná ustanovení

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí přijímání objednávek pro Obchod.zaluzievambersky.cz (dále jen "Žaluzie Vamberský"), provozované Lubošem Vamberským, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, s místem podnikání Roudnická 24, Praha 8, 182 00; IČ 40771644. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o předmětu kupní smlouvy, ceny zboží, způsobu úhrady kupní ceny a zvláštním ustanovením.

V případě jakýchkoli nejasností nás laskavě kontaktujte na adrese: Žaluzie Vamberský, Zářijová 200, 182 00, Praha 8;
tel.: 731 349 819; e-mail: info@zaluzievambersky.cz

Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží od společnosti Žaluzie Vamberský.

Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší 18-ti let.

 

2) Kupní smlouva

Kupní smlouva neboli objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 

3) Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran

na straně prodávajícího (Žaluzie Vamberský)

závazek dodat, na základě objednávky, kupujícímu zboží

závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených

na straně kupujícího

závazek převzít dodané zboží od prodávajícího

závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

 

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:

Stínící a garážová technika dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována v internetovém obchodě prodávajícího (www.obchod.zaluzievambersky.cz), případně v kupní smlouvě.

4) Způsob dopravy zboží

Doprava zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran v kupní smlouvě, následujícím způsobem:

  • osobní převzetí zboží na adrese Zářijová 200, Praha 8, 182 00 - po dohodě s prodávajícím (Žaluzie Vamberský) ZDARMA
  • Českou poštou - poštovné při objednávce do 1000,- Kč = 99,- Kč; nad 1000,- Kč = 49,- Kč

5) Objednávkař

Objednávka

Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě.

Termín dodání

Termín dodání počíná datem převzetí platby za objednané zboží. Do zaplacení zálohové faktury nebude zboží dáno do výroby. Termíny dodání jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednolivých výrobků.
Za normálních okolností by mělo být zboží připraveno k vyzvednutí, popř. expedici během jednoho týdne po přijetí objednávky. Pokud však objednáváte zboží speciálních barev, může se doba jeho doručení prodloužit na 3 týdny.
Pokud je jednou objednávkou současně objednáváno standardní a speciální zboží, bude veškeré zboží doručeno současně ve lhůtě pro dodání speciálního zboží.
V přípradě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výroby, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

Místo dodání

Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání.

Obal zboží

Zboží bude prodávajícím zabaleno v odpodívajícím obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Předání a převzetí zboží

Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě či osobním předáním na adrese Zářijová 200, Praha 8, 182 00.
Zákazník je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození či ztráty reklamovat hned při osobním předání nebo v případě zaslání Českou poštou, přímo u pracovníka České pošty s.p. hned při dodání nebo do 2 dnů po jejím dodání. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky (kopie tohoto záznamu na vyžádání dostane reklamující). Reklamace takto pškozeného zboží podléhá standardnímu reklamačnímu řádu České pošty.

6) Cena zboží

Cena objednaného zboží je stanovená výpočtem na stránkách našeho online obchodu (www.obchod.zaluzievambersky.cz) v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případní poplatky a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.
V ceně není zahrnuta montáž zboží!

7) Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem (na účet č. 670100-2206896489/6210) či osobně na adrese vzorkovny (Zářijová 200, Praha 8, 182 00) na základě zálohové faktury, před započetím výroby. Vzhledem k tomu, že jsou všechny dodávané produkty vyráběny na zakázku a jinde než na původně určeném místě nejsou využitelné, nelze zasílat zboží na dobírku a je nutná platba předem!

8) Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání nebo převzetí zboží.

9) Záruční lhůta a vady na zboží

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnou záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

10) Zvláštní ustanovení

Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možné zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Kupující nemá nárok na vrácení peněz či na výměnu zboží při špatném zaměření okna či jiného prostoru pro stínící a ostatní techniku. Prodávající (Žaluzie Vamberský) zboží vždy vyrobí v rozměrech zadaných od kupujícího.

11) Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.obchod.zaluzievambersky.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Všechna osobní data jsou uložena a spravována v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci.
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.

 
TOPlist